Analist Financiar

Responsabilitati:

•    Verifica si reconciliaza ajustarile financiar/contabile generate de diferentele de tratament contabil dintre standardele contabile romanesti si standardul de raportare financiara al companiei pentru una sau mai multe structuri financiar/contabile (capital; imobilizari necorporale, corporale, financiare; stocuri, productie; disponibilitati, investitii financiare pe termen scurt; clienti si alte creante; furnizori si alte datorii; cheltuieli inregistrate in avans; venituri inregistrare in avans; cheltuieli; venituri).
•    Obtine, verifica si reconciliaza, partial sau integral, rapoartele financiare periodice (lunare, trimestriale, semestriale, anuale) pentru management, Balance Sheet, Income Statement, CashFlow, utilizand sistemele si procedurile standard de raportare financiara;
•    Obtine, verifica si reconciliaza, partial sau integral, Situatiile Financiare ale companiei, in acord cu Standardele de Raportare din Romania (OMF94) si Standardele Internationale Contabile (IAS);
•    Obtine, verifica si reconciliaza, partial sau integral, rapoartele de aging ajustat saptamanale, lunare, trimestriale, semestriale, anuale)  pentru management si calcul de provizion;
•    Calculeaza provizionul de clienti lunar si estimat;
•    Obtine, verifica si reconciliaza, partial sau integral, situatia litigiilor in scopuri de raportare si calcul de provizion;
•    Obtine, verifica si reconciliaza, partial sau integral, situatia clientilor cesionati;
•    Participa, in functie de responsabilitatile postului, la activitatile de realizare, executie si analiza a bugetului anual, a revizuirilor de buget anual si a procedurilor de rectificare a fondurilor bugetate;
•    Intocmeste, verifica si reconciliaza rapoarte si situatii, care se refera la documente, date si informatii financiar/contabile legate de responsabilitatile postului, acestea fiind solicitate de institutii de control, auditorul extern, institutii financiare si de credit, management, actionari, investitori, auditul intern;
•    Intocmeste, verifica si reconciliaza rapoarte si situatii necesare managementului pentru gestionarea financiara si operationala a companiei;
•    Participa in proiecte sau activitati intra si interdepartamentale, cu caracter temporar, in functie de rolul si competentele sale, pentru a contribui la realizarea obiectivelor echipei. 

Cerinte:

•    Studii universitare (domeniu Economic);
•    Certificare ACCA reprezinta un avantaj;
•    Experienta pe un post similar/echivalent de minim 2-3 ani;
•    Cunostinte privind Standardele Financiare Internationale de Raportare;
•    Limba engleza: nivel avansat;
•    SAP & Excel: nivel avansat.