Salar net
nespecificat

Candidatul ideal

Cerintele postului sunt:

- Studii superioare cu profil tehnic,
- Capacitate de analiză şi sinteză;
- Atenţie deosebită în analizarea detaliilor;
- Comunicare interactivă la locul de muncă;
- Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
- Capacitate de a evalua şi de a lua decizii
- Cunoştinţe de utilizare a calculatorului
- Disponibilitate pentru lucru in 3 schimburi.

Descrierea jobului

Responsabilitati:

- Raspunde de gradul si modul de executie al sarcinilor;
- Raspunde de buna functionare a utilajului pentru intreg fluxul tehnologic, pe parcursul unui schimb asupra calitatii si - - Rantitatii produsului finit;
- Raspunde de verificarea din punct de vedere calitativ al produsului ;
- Raspunde de predarea cantitativa la sfarsitul schimbului de lucru a deseului/rebut realizat catre preparatorul amestec;
- Raspunde de orice anomalie ce poate aparea la locul de munca sau in cadrul formatiei de lucru coordonate;
- Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a elementelor metodologice de exploatare si intretinere a liniei;
- Raspunde de curatenia in sectorul de activitate(atat a utilajului cat si a spatiului cuprins intre masini);
- Raspunde de realismul, corectitudinea, calitatea si transmiterea operativa a informatiilor difuzate;
- Raspunde de cunoasterea , aplicarea corecta si respectarea normelor de protectie a muncii si PSI;
- Raspunde de protectia, intretinerea si exploatarea in bune conditii a tuturor bunurilor si dotarilor intreprinderii;
- Raspunde disciplinar, material si penal de consecintele masurilor adoptate.


Beneficii:

- Salariu incadrare 2500 NET
- Tichete de masa in valoare de 15 lei/tichet;
- Ore suplimentare platite 200%;
- Bonus productie 400 lei NET;
- Spor ore de noapte;
- Transport asigurat.

Descrierea companiei

Gi Group este unul din liderii europeni in furnizarea serviciilor pentru dezvoltarea pietei muncii, cu expertiza principala in crearea si implementarea solutiilor de munca flexibile. La inceputul anului 2009, a achizitionat pachetul majoritar de actiuni al Barnett McCall Recruitment, adaugand la cei peste 10 ani de experienta ai BMR metode de recrutare inovatoare si expertiza internationala. Gi Group Staffing Company este o societate comerciala autorizata ca agent de munca temporara (cu sediul din Bucuresti si toate birourile regionale permanente) in condiţiile art. 88 din Codul Muncii, in conformitate cu autorizaţia de funcţionare seria B nr. 0000101/26.06.2009 emisa de Direcţia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Bucureşti, poziţia 171 in Registrul Naţional de Evidenta a Agenţilor de Munca Temporara Autorizaţi � Municipiul Bucuresti. Suntem o societate inregistrata ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal si de transfer a datelor cu caracter personal sub nr. 12305.