Salar net
nespecificat

Candidatul ideal

Calitățile profesionale nu compensează lipsa sau un nivel diminuat al calităților umane, prin urmare, se pune accent pe acele trăsături de caracter care sunt necesare unei bune integrări într-un colectiv de oameni, o bună reputație și conduită morală, precum și o relaționare optimă cu terțe persoane (clienți) și cu participanții la actul de justiție.
Cu toate acestea, existența unui bagaj consistent de cunoștințe teoretice și un minim de experiență profesională în domeniul juridic cântăresc destul de mult în analiza fiecărui candidat în parte.

Descrierea jobului

Postul disponibil presupune atât o activitate de birou (consultații juridice - scrise sau orale), cât și una externă (reprezentare în fața instanțelor de judecată/altor instituții publice), precum și activități administrative.
Eventuala experiență concretă în anumite domenii specifice ale dreptului reprezintă un avantaj.

Descrierea companiei

Cabinetul de avocatură prestează servicii juridice pe piața din România pentru clienți din țară și din străintate, acumulând o experiență de 20 de ani în acest domeniu. În cadrul cabinetului există principii și valori care sunt de natură a creea un cadru plăcut de lucru, fără stres sau situații deosebite, punându-se accentul pe un raport echilibrat între nevoile umane și profesionale ale salariaților/colaboratorilor, pe de o parte, și așteptările rezonabile ale cabinetului, respectiv ale beneficiarilor serviciilor juridice.