Camerista hotel

Concorde Old Bucharest Hotel, cu 38 camere, situat in centrul Bucurestiului, angajam cameriste.

Atributii principale: asigura curățenia și igienizarea spațiilor de cazare și a celor de folosință comună (parcare, spații verzi, hol de primire și recepție, grupuri sanitare comune, săli de recepții și conferințe, scări, lifturi, coridoare de etaj, oficii).

Pregatire profesionala: Nu este obligatoriu, dar este un avantaj, detinerea diplomei de calificare pentru ocupația de cameristă, norme de igiena personala, igiena spatiilor hoteliere, norme tehnologice de curatenie a spatiilor de cazare, norme comportamentale specifice

Calități personale: corectitudine, stare de sănătate bună, spirit gospodăresc, spirit de observație.

Pachet salarial si beneficii: Salariu fix si bonuri de masa, program de lucru 8 ore/zi, 40 ore/saptamana