Consilier juridic

CERINŢELE CANDIDATULUI IDEAL
– absolvent/ă de studii juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– responsabilitate, implicare şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

DESCRIEREA JOBULUI – ATRIBUŢII
– gestionarea dosarelor de executare  repartizate prin depunerea tuturor diligenţelor necesare în vederea punerii în executare silită a titlurilor executorii, în toate formele prevăzute de Codul de Procedură Civilă şi alte dispoziţii legale în materie;
– tehnoredactarea tuturor actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare aflate în portofoliu;
– acordarea de consultanţă creditorilor/debitorilor.

Perioadă determinată cu posibilitate de prelungire.

DESCRIEREA COMPANIEI
Societatea Profesionala de Executori Judecatoresti LEX FORTIS din Craiova isi desfasoara activitatea in domeniul specific al executarii silite, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare. Executorii judecătoreşti asociati îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nrrepublicată.
Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în judetele Dolj, Olt, Gorj si Mehedinti.