Salar net
500 - 1000 EURO / luna

Candidatul ideal

Studii superioare absolvite cu examen de licenta - Facultatea de drept, specializarea stiinte juridice,
Experienta relevanta (dovedita) pe un post similar de minim 5 ani;
Excelente cunostinte legate de legislalatie in domeniul achizitiilor publice; Experienta de lucru in achizitii publice;
Foarte bune competente de operare PC, pachet Office (Word, Excel, Power Point), utilizare platforma SICAP/SEAP, Outlook, navigare internet;
Permis de conducere categ B
Atitudine pozitiva, echilibrata si rezistenta la stres; Persoana organizata, receptiva, onesta, cu bune abilitati de comunicare si promptitudine in rezolvarea sarcinilor de serviciu;

Descrierea jobului

Achizitii publice
Identifică anunţurile publicate pe Website-urile oficiale, referitor la contractele de achiziţii publice specifice domeniului societatii;
Procură documentaţia de atribuire de la autorităţile contractante;
Analizează şi clarifică condiţiile de participare la procedurile de achiziţii;
Întocmeşte documentaţia solicitata prin caietele de sarcini și fişele de date, completează formularele aferente unei licitaţii, participă la elaborarea ofertelor, introduce informatiile in sistemul informatic SICAP/SEAP
Verifică documentele de calificare;Depune online sau la sediul autorităţii contractante documentele solicitate pentru atribuirea contractului de achiziţie;
Monitorizea statusul licitatiilor in derulare, urmareste ofertele pana la adjudecare sau respingere, formulează răspunsuri la clarificări, participa la sedintele de deschidere a ofertelor;
Consiliere juridica
Participa sau elaborareaza regulamentele, hotararile, instructiuni referitoare la desfasurarea activitatii in cadrul societatii in conformitate cu legislatia in vigoare. Intocmeste documentatiile de licitatii si participa la acestea;
Avizeaza si contrasemnarea documentele cu caracter juridic ale societatii;
Asigura reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale societatii in fata autoritatilor publice, institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice, romana ori straina.
Asigurara consilierea si informarea managementului (de top si de linie) referitor la domeniul sau de activitate. Acorda asistenta juridica de specialitate;
Rezolva cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului, redacteaza proiecte de contracte si negociaza clauze legale contractuale.
Redacteaza, verifica, avizeaza si contrasemneaza documentele juridice elaborate in societate;
Asigurara, impreuna cu departamentele de fuctionale din societate respectarea legislatiei privind protectia mediului, protectia muncii, siguranta alimentelor si de igiena;
Este responsabil de obtinerea si vizare anuala a autorizatiilor in vederea asigurarii desfasurarii in bune conditii a activitatii societatii (DSC, DSP, MEDIU etc), asigura obtinerea documentelor de la ORC, Notariat, etc;
Participa, impreuna cu departamentele vanzari si contabilitate la analiza situatiei debitorilor;
Are evidenta tuturor documentelor normative si a contractelor comerciale;
Intocmeste impreuna cu departamentul de resurse umane Contractul colectiv de munca la nivel de unitate, a actelor aditionale la acesta, a RI si asigura inregistrarea CCM la ITM;
Organizează şi arhivează documentele aferente activităţii desfăşurate.