Confidential

Consultant fonduri europene nerambursabile

  • Confidential

Candidatul ideal:

  • Absolvent/ă de studii economice, europene sau relevante;
  • Atenție la detalii;
  • Organizat și cunoscător al programelor de finanțare nerambursabilă existente în România;
  • Minim 6 luni de experiență în scrierea proiectelor finanțate prin POR, POCU, POC, PNDR;
  • Minim 6 luni de experiență în implementarea proiectelor finanțate prin POR, POCU, POC, PNDR;
  • Dispus la un proces de învățare și dezvoltare continuă;
  • Cu etică profesională.

Atribuții:

  • Scrierea și implementarearoiectelor finanțare prin Programul Operațional Regional/Programul Operațional Capital Uman/Programul Operațional Competitivitate/Programul Național de Dezvoltare Rurală;
  • Analiza programelor/ghidurilor lansate sau în curs de lansare și identificarea de noi oportunități pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte;
  • Conceperea unui proiect de finanțare conform cerințelor din ghidul solicitantului;
  • Urmărirea proiectului în perioada de evaluare/contractare;
  • Stabilirea de termene limită pentru elaborarea documentelor aferente proiectului.

BENEFICII:
1. Program de formare profesională și training continuu;
2. Posibilitate de dezvoltare în cadrul companiei;
3. Echipă tânără și dinamică, orientată spre calitate și obținerea de rezultate;
4. Condiții de lucru moderne în zonă de birouri;
5. Infrastructură performantă;
6. Teambuilding-uri interne/externe în relație cu performanțele obținute.