Salar net
nespecificat

Candidatul ideal

Gi Group recruteaza Contabil Senior, pentru una dintre cele mai importante companii multinationale din domeniul serviciilor financiare: contabilitate, audit, salarizare, consultanta financiara.

Locatie: Sector 5 (langa Vulcan Value Center)

Cerinte:

Studii superioare in domeniul economic finalizate;
Experienta minim 5 ani pe o pozitie similara;
Membru CECCAR, CAFR - prezinta avantaj;
Cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil;
Cunostinte operare PC: MS Office, softuri dе specialitate;
Limba engleza - nivel conversational;
Bune abilitati dе organizare a activitatii proprii si a echipei din coordonare;
Abilitati dе comunicare si coordonare, receptivitate, spirit dе echipa.

Descrierea jobului

Responsаbilitаti:

Gеstionаrеа intеgrаlа din punct dе vеderе lеgаl а contаbilitаtii portofoliului dе cliеnti аlocаti, imprеunа cu еchipа dе juniori din coordonаre;
Rеcеptionаreа si vеrificаrеа documentеlor finаnciаrе trаnsmise dе sociеtatile comerciale client;
Intocmireа declаratiilor privind obligаtiilе dе platа catre buget: TVA, obligatii de plata la Bugetul statului, etc;
Oferirea suportului informational pentru clienti si situatia financiara;
Asistare la controale economice efectuate de Garda Financiara, Administratia Finaciara;
Depunerea si inregistrarea Declaratiilor privind obligatiile de plata catre buget;
Intocmirea si depunerea Bilanturilor Contabile semestriale si anuale;
Completarea in termenele legale ale Registrului-jurnal, Registrului-inventar, Registrul de evidenta fiscala;
Instiintarea clientilor cu privire la obligatia efectuarii inventarului anual, la obligatia dedeclarare in termenele legale la Administratiile Financiare a punctelor de lucru si a conturilor bancare nou deschise;
Completarea documentelor specifice pentru intocmirea dosarelor in vederea obtinerii de catre clienti a imprumuturilor bancare, incheierea contractelor de leasing, etc;
Instruirea persoanelor de contact de la societatile comerciale client privind modul de completare a documentelor contabile primare si intocmirea documentelor: registru de casa, facturi fiscale, registre privind evidenta TVA;
Informarea clientilor cu privire la modificarile legislative in domeniul fiscal-contabil, cu implicatii directae asupra activitatii lor;
Informarea clientilor cu privire la alte obligatii declarative care nu intra in sarcina societatii: declaratii la bugetele locale, fond de mediu.
Intocmirea rapoartelor contabile periodice.

Beneficii:

Pachet salarial atractiv, corelat cu performanta;
Program de lucru: L-V: 9.00 - 17.30;
Contract perioada nedeterminata;
Abonament medical Regina Maria.

Asteptam cu interes CV-ul dumneavoastra la adresa: [email protected]!

Descrierea companiei

Gi Group este unul din liderii europeni in furnizarea serviciilor pentru dezvoltarea pietei muncii, cu expertiza principala in crearea si implementarea solutiilor de munca flexibile. La inceputul anului 2009, a achizitionat pachetul majoritar de actiuni al Barnett McCall Recruitment, adaugand la cei peste 10 ani de experienta ai BMR metode de recrutare inovatoare si expertiza internationala. Gi Group Staffing Company este o societate comerciala autorizata ca agent de munca temporara (cu sediul din Bucuresti si toate birourile regionale permanente) in condiţiile art. 88 din Codul Muncii, in conformitate cu autorizaţia de funcţionare seria B nr. 0000101/26.06.2009 emisa de Direcţia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Bucureşti, poziţia 171 in Registrul Naţional de Evidenta a Agenţilor de Munca Temporara Autorizaţi � Municipiul Bucuresti. Suntem o societate inregistrata ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal si de transfer a datelor cu caracter personal sub nr. 12305.

Întrebări frecvente

  • Câte locuri de muncă sunt disponibile la GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L. pe Angajat.ro?

  • Cum pot să fiu primul care să afle când există locuri de muncă noi la GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L. pe Angajat.ro?

  • Pe ce poziții are GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L. locuri de muncă disponibile prin Angajat.ro?