Diriginte de Santier Drumuri (locatii multiple)

Salar net
nespecificat

Candidatul ideal

Distrigaz Sud Retele, companie din grupul ENGIE Romania, operator de distributie a gazelor naturale in sud-estul tarii - cauta sa angajeze mai multe pozitii de Diriginte de Santier Drumuri, in urmatoarele locatii:

 • Ploiesti, Targoviste, Brasov
 • Galati, Buzau, Constanta
 • Pitesti, Craiova, Tg. Jiu, Rm. Valcea

Cerinte:
 • Studii superioare tehnice finalizate cu diploma de licenta;
 • Autorizatie - Inspectoratul de stat in constructii - Diriginte de Santier - in domeniul 3 - "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu", subdomeniul 3.1 - "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu de interes naţional"
 • Experienta in activitate de Diriginte de Santier de Drumuri – minim 3 ani;
 • Cunostinte de legislatie specifica;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Bune cunostinte operare MS Office;
 • Comunicare clara si convingatoare, atat verbal cat si in scris;
 • Capacitatea de a respecta termenele limita;
 • Exigenta si rigoare profesionala;
 • Capacitate de planificare si organizare;
 • Atitudine activa in solutionarea problemelor;
 • Lucrul in echipa

Descrierea jobului

 • Urmareste realizarea lucrarilor de terasamente (desfacere/refacere) aferente lucrarilor de investitii cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile stabilite in planul de investitii. Pe parcursul derularii lucrarilor de investitii se asigura ca sunt aplicate toate prevederile legislative din domeniul constructiilor si gazelor naturale;
 • Isi exercita atributiile in perioadele de pregatire a lucrarilor, executare a lucrarilor, receptia lucrarilor, dupa receptia lucrarilor pana la receptia finala, conform legislatiei in vigoare;
 • Raspunde fata de organele abilitate ale statului, pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare;
 • Se asigura din punct de vedere tehnic si economic de optimizarea valorilor alocate pe proiect de catre investitor;
 • Raporteaza periodic stadiul lucrarilor pe care le urmareste, atragand atentia asupra eventualelor disfunctionalitati;
 • Stabileste relaţii optime cu autoritatile, cu proiectantul si cu executantul, precum si cu dirigintele de santier autorizat in domeniul retelelor de gaze naturale, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii;
 • Participarea in calitate de reprezentant al investitorului in toate fazele privind realizarea lucrarilor de terasamente (desfacere/refacere) aferente lucrarilor de investitii, dupa cum urmeaza:
A. In perioada de pregatire a executarii lucrarilor:
 • Verifica:
  • existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta;
  • autorizatia de spargere obtinuta de la autoritatile locale;
  • concordanta intre autorizatia de construire, certificatul de urbanism, avize, acorduri si proiect;
  • existenta anuntului de incepere lucrare la ISC;
  • existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;
 • Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
 • Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite conform prevederilor legislative in vigoare;
 • Participa impreuna cu proiectantul, executantul, dirigintele de santier autorizat in domeniul retelelor de gaze naturale, reprezentantii detinatorilor de utilitati si reprezentantii autoritatilor locale la predarea amplasamentului.
B. In perioada de executare a lucrarilor:
 • Verifica respectarea:
  • tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
  • legislatiei cu privire la materialele utilizate;
  • cerintelor stabilite de legislatia in vigoare privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba solutiile initiale;
 • Interzice utilizarea de materiale necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, sau fara agrement tehnic;
 • Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
 • Interzice utilizarea de:
  • lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
  • tehnologii noi, fara agrement tehnic;
 • Efectueaza:
  • verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor;
  • in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate;
 • Urmareste:
  • executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si corelate intre proiect si lucrarile executate;
  • realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
  • respectarea programului de asigurare a calitatii la executant;
 • Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, dezafectarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.
 • Se asigura de respectarea:
  • graficului de executie intocmit de executant si validat de investitor;
  • de catre executanti a normelor de securitate si protectia muncii;
 • Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.
 • Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
C. La receptia lucrarilor:
 • Participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele cartii tehnice a constructiei;
 • Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
 • Preda investitorului actele de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei.
D. In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala:
 • Urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Verifica calitatea serviciilor prestate de furnizorii externi de servicii de dirigentie de santier pentru drumuri.
 • Executa si alte lucrari sau sarcini cu caracter specific care decurg din actele normative in vigoare, cele dispuse de managementul societatii sau de catre seful de birou/serviciu;
 • In functie de necesitatile identificate in cadrul Departamentul si la solicitarea managementului, se deplaseaza in zonele cu volum mare activitate pentru urmarirea lucrarilor de terasamente (desfacere/refacere) aferente lucrarilor de investitii.

Descrierea companiei

ENGIE Romania este unul dintre cei mai importanti actori energetici din Romania, activand in domeniul gazelor naturale si al electricitatii sub numele de marca ENGIE. Grupul de companii ENGIE Romania este format din:

 • ENGIE Romania SA - furnizor de gaze naturale, electricitate si servicii si producator de electricitate;
 • Distrigaz Sud Retele SRL - operator de distributie a gazelor naturale in sud-estul tarii; societate infiintata in martie 2008 ca urmare a separarii activitatii de comercializare de cea de distributie;
 • ENGIE Servicii SRL - prestator de servicii pentru utilizarea in siguranta a instalatiei de gaze naturale (revizii, verificari, lucrari de intretinere) creata in octombrie 2009 ;
 • ENGIE Building Solutions - servicii de inspectii, intretinere si reparatii pentru cladiri si spatii industriale;
 • Braila Winds SA - producator de energie eoliana;
 • Alizeu Eolian SRL - producator de energie eoliana;
 • Depomures SA - primul operator privat al pietei de inmagazinare din Romania.

Ne mandrim cu un portofoliu de 1,9 milioane de clienti, gestionam o retea de distributie de circa 21.000 km, in 20 judete din sudul Romaniei si Bucuresti si avem aproximativ 4.000 de angajati. La nivel mondial, Grupul ENGIE este unul dintre liderii mondiali din domeniul energetic, avand activitati in peste 70 de tari si aproximativ 153.000 angajati la nivel mondial.