Electrician - Timisoara

Cerințe:

Studii liceale / medii tehnice;

Cunoştinţe si abilități:

Domeniul electric, energetic, cursuri de perfecționare;
Tehnologia execuției liniilor electrice aerienekV) și în cablu subterankV), posturi de transformarekV);
Întocmirea necesarului de materiale pe tipuri de lucrări: LEA, LES, PT;
Aparate de măsură;
Buna cunoaștere a legislației, standardelor și normativelor aplicabile;
Experiență de minim 2 ani în domeniu;
Spirit de iniţiativă, creativitate și flexibilitate;
Bune abilităţi de organizare și gestionare a timpului;
Un nivel ridicat de etică de lucru şi integritate morala;
Disponibil la deplasari frecvente si de durata in tara.

Descrierea jobului

Răspunde de asigurarea calitativă și cantitativă a lucrărilor executate,la termenele stabilite;
Răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniul de activitate, prevederilor din reglementări;
Participă la executarea lucrărilor de instalații electrice;
Execută lucrări conform fișelor tehnologice, prescripțiilor energetice , planurilor calității și procedurilor în vigoare la data respectivă;
Cunoaște și respectă normele de securitatea muncii și situații de urgență, urmărește perfecționarea pregătirii profesionale prin instruire individuală, participă la toate formele de instruire programate. Colaboreazǎ cu șeful de formație la întocmirea FUE (Fişa de urmărire a execuţiei lucrării).

Oferta:

Pachet salarial competitiv;
Bonusuri pentru performanță;
Beneficii non-financiare: certificări, training, etc.;
Atmosfera benefică dezvoltării profesionale și personale.