Health, Safety & Environmental Specialist

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare

În calitate de specialist în sănătate, siguranță și mediu, veți organiza și implementa programe interne de siguranță, sănătate și mediu. Veți lucra în strânsă colaborare cu toate departamentele pentru a promova o cultură de grijă și responsabilitate pentru condițiile și conduita de siguranță, sănătate și mediu.

În rolul tău, vei:

• Crearea/revizuirea evaluărilor riscurilor și a planurilor de prevenire și protecție;

• Crearea/revizuirea ghidurilor interne de sănătate și securitate în muncă;

• Crearea/revizuirea materialelor de instruire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

• Crearea/actualizarea programelor de instruire și testare, precum și a materialelor generale introductive și a materialelor de instruire pentru sesiunile de pregătire ocupațională obligatorii și periodice;

• Elaborarea/actualizarea cerințelor privind echipamentul individual de protecție pentru lucrători;

• Efectuarea de formare generală introductivă a lucrătorilor și organizarea de formare periodică pentru a crește gradul de conștientizare a lucrătorilor cu privire la regulile și măsurile de prevenire a accidentelor;

• Identificați zonele care necesită semnalizare de sănătate și securitate în muncă, decideți asupra tipului de semnalizare necesar și unde trebuie amplasate indicatoarele;

• Colaborează cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor și cu medicul de medicina muncii în scopul coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

• Participa la investigatii in cazul unor evenimente care cauzeaza incapacitate temporara de munca;

• Consiliază managerii de șantier cu privire la îndatoririle și responsabilitățile lor în domeniul SSM;

• Implementarea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu conform cerințelor standardului ISO 14001:2015; monitorizează programele de mediu împreună cu funcțiile implicate;

• Audit departamentele si procesele in conformitate cu cerintele legale si standardul ISO 14001; participa la auditurile sistemului de management al calitatii conform ISO 9001; efectuarea de audituri ale subcontractanților implicați în colectarea deșeurilor;

• Recomandarea de acțiuni pentru remedierea situațiilor periculoase; aprobă introducerea substanțelor chimice în fabrică.

Cum ar trebui să arate fundalul tău:

• Studii: BSc într-un domeniu tehnic;

• Experiență anterioară: > 2 ani de experiență relevantă în domeniul sănătății și siguranței în muncă și managementului mediului;

• Formarea inspectorilor de sănătate și securitate în muncă – 80h;

• Experiență de lucru cu standarde și norme relevante;

• Nivel adecvat de engleză, abilități de comunicare atât verbală, cât și scrisă;

• Cunoașterea standardelor relevante, precum ISO 14001 și ISO 9001;

• Capacitate dovedită de a gestiona și prioritiza proiecte multiple și diverse simultan;

• Trebuie să fie flexibil, independent și automotivat.

Pentru mai multă putere: beneficiile noastre în noul dumneavoastră mediu

• Pe langa un salariu competitiv vei avea acces la un pachet substantial de beneficii care include: tichete de masa (30 RON), asigurare privata de sanatate, compensatii de transport, bonusuri pentru ocazii/evenimente speciale, abonament Bookster si multe altele;

• Satisfacția de a contribui direct la construirea unei organizații mai mari și mai bune și de a vă lăsa amprenta asupra culturii corporative a companiei noastre;

• Alăturarea unei culturi deschise, în care valorile noastre de bază – aliniere, fiabilitate, responsabilitate – au sens;

• Încurajăm și sprijinim autonomia de lucru și proprietate;

• Un flux de lucru stimulant cu sarcini complexe și diverse;

• Formare tehnică internă sau externă și oportunități de dezvoltare personală, pe baza sarcinilor dvs. de Performanță și Creștere;

• Program de lucru flexibil;

• Opțiuni de lucru hibride.

Aplica acum!

Crezi că ai ce trebuie? Nu ezitați și trimiteți un e-mail la Resurse Umane: [email protected]. Așteptăm cu nerăbdare cererea dumneavoastră!

Atenţie

Prin aplicarea la acest job, se consideră că avem consimțământul dvs. implicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SFC Energy Power, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Întrebări frecvente

  • Câte locuri de muncă sunt disponibile la SFC Energy Power Supply Solutions, Coils & Linear Drives pe Angajat.ro?

  • Cum pot să fiu primul care să afle când există locuri de muncă noi la SFC Energy Power Supply Solutions, Coils & Linear Drives pe Angajat.ro?

  • Pe ce poziții are SFC Energy Power Supply Solutions, Coils & Linear Drives locuri de muncă disponibile prin Angajat.ro?