INGINER BIROU TEHNIC - OFERTARE/DECONTARE

Salar net
nespecificat

Candidatul ideal

Biroul Tehnic – Ofertare și Decontare își mărește echipa!!!!!

- Inginer construcții cu studiile terminate (Specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole; Căi Ferate, Drumuri și Poduri);
- Cunoștințe software tip „Deviz“;
- Operare PC- AutoCad (nivel mediu), MS Project, Word, Excel, Outlook, etc.;
- Flexibilitate, spirit de echipă, disponibilitate pentru deplasări pe teren;
- Cunoștințe în legislația achizițiilor publice;
- Vedere de ansamblu;
- Abilități foarte bune de comunicare și negociere;
- Capacitate de analiză, sinteză, organizare și planificare;
- Capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
- Permis de conducere cat. B constituie avantaj.

Descrierea jobului

- Elaboreaza oferte financiare și tehnice la achiziții publice și private;
- Analizează documentația tehnică de ofertare, parte scrisă și desenată;
- Pregătește necesarul de materiale/lucrări în vederea obținerii ofertelor de preț;
- Calculează prețul lucrărilor de construcții (drum, apă-canal, civile);
- Transpune prețurie în program-devize;
- Întocmește oferta tehnică (memorii, grafice etc);
- Elaborarează situațiie de lucrări și NCS/NR;
- Studiază caietele de sarcini în vederea cunoașterii cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească oferta și solicită autorității contractante clarificări la eventualele omisiuni, erori, neconcordanțe întâlnite ;
- Urmărește dacă societatea îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în caietele de sarcini;
- Participă la consultarea cu persoana desemnată să se ocupe cu elaborara tehnologiei de execuție a lucrării care se ofertează, în vederea analizării și pregătirii ofertei;
- Identifică materialele și echipamentele principale care intră în componența ofertei, caracteristicile tehnice și cantitățile acestora;
- Studiază oferte de prețuri de materiale, analizează prețurile subcontractorilor, întocmeste cereri de ofertă pentru furnizorii de echipamente, urmărește primirea acestora, analizează ofertele primite și selectează cele mai convenabile oferte;
- Completează formularele conform cerințelor prevăzute în caietele de sarcini și a legislației în vigoare;
- Generează/modifică devize utilizand programele informatice specifice;
- Calculează oferte pentru licitații și întocmește oferta pentru licitații publice sau beneficiari privați;
- Editează, urmărește semnarea, multiplicarea, numerotarea, îndosarierea și sigilarea documentației de ofertare, conform prevederilor din caietul de sarcini, precum și depunerea ofertei la data și locul prevazute în caietul de sarcini;
- Asistă la deschiderea ofertelor și întocmirea rapoartelor de licitație;
- Preia măsurători și realizează situațiile de plată.

Se oferă un mediu de lucru plăcut și profesionist, un salariu atractiv și posibilitatea de dezvoltare personală și profesională.

Vom examina toți candidații și vom selecta persoanele a căror calificare pare să răspundă nevoilor noastre. Vom analiza cu atenție cererea dvs. în timpul screening-ului inițial și vă vom contacta dacă sunteți selectat să continuați procesul de recrutare.


Descrierea companiei

S.C. STEF-INVEST S.R.L. este o firmă dinamică, specializată în furnizarea de soluții complete pentru lucrări în construcții. Prezența pe piață din anul 2003, o plasează în categoria firmelor de construcții care promovează calitatea, atât din punct de vedere al execuției lucrărilor cât și a materialelor folosite.