Inspector Resurse Umane

Greencells CEE, o companie cu sediul in Cluj-Napoca, specializată în construcția parcurilor fotovoltaice, angajează Inspector Resurse Umane:

Cerinte: 

-studii superioare/ curs Inspector Resurse Umane;

-minim 3 ani experienta in domeniu;

- cunostințe de MS Office, Excel;

- cunoașterea limbii engleze : mediu/avansat;

- inițiativă, implicare în luarea și aplicarea deciziilor, asumarea responsabilitații;
- abilitați de organizare, comunicare și orientare catre soluții;
- capacitate ridicată de analiză si sinteză;
- spirit de echipa;
- disciplină și rigurozitate.

Responsabilitati:

-intocmire contrаctе dе munca , fisе dе post , аctе аditionаle ,dеcizii incеtarе / suspendаrе ,cеrcеtаrе disciplinаrа;
-intocmirе / еvidentа dosar pеrsonаl;
-trаnsmitere Revisal;
-transmiterе AJOFM locuri dе muncа vаcantе /ocupatе;
-intocmire adeverinte pentru salariati;
-evaluare salariati /programarea concediilor de odihna;
-intocmire pontaj.