Manager National Marketing, IAȘI

CANDIDATUL IDEAL

Ai 5 sau mai mulți ani experiență în marketing?

Eșticreativ(ă), proactiv(ă) și ai un simț analitic?

Găsești rapid soluții și metode alternative pentru a susține perfomanța?

Îți placesăpropui permanent noi strategii pentru creșterea coșului de cumpărături pe client și a volumului de vânzări?


Atunci esti unbun(ă) coleg(ă)pentuechipa clientului nostru.


BENEFICII

Salariudebază motivant;

PrimedePașteșiCrăciun;

Decont concediu

Telefon și laptop;

Mașină serviciu;

Bonusuri trimestrialedeperformanță;

Contract perioadă nedeterminată / contract colaborare.Poți fiCANDIDATUL IDEALdacă ai:

 • Studii superioare finalizate în domeniul medicinii veterinare sau economice (specializare Management/ Marketing);

 • Minim 5 ani experiență în domeniul marketingului;

 • Aptitudinile: creativitate, pro-activitate, simț analitic;

 • Constant soluții și metode alternative pentru a susține perfomanța;

 • Permanent noi strategii pentru creșterea coșului de cumpărături pe client și a volumului de vânzări;

 • Cunoștințe solide:

  • de marketing, strategie de piață reprezintă un avantaj;

  • din domeniul financiar: realizarea și gestionarea de bugete constituie un avantaj;

  • de tehnici de comunicare și de negociere;

 • Cunoștințe tehnice:

  • Microsoft Excel;

  • Google Drive;

  • Limba engleză.

 • Experiență acumulată de pe o poziție de manager marketing, constituie un avantaj;

 • Permis de conducere categoria B;DESCRIEREA JOBULUI (RESPONSABILITĂȚI):

 • Realizarea și implementarea planului general de marketing al companiei;

 • Analiză permanentă a pieței de profil, a concurenței din piață, a prețurilor din piata, a marjelor, a cotelor de piață, discount-uri;

 • Realizarea forcastului anual de vânzări și evaluarea acestuia;

 • Propunerea permanentă, în baza analizelor de mai sus, noi strategii de abordare a pieței, descoperă noi categorii de clienți;

 • Realizarea, implementarea și monitorizarea lunară a campaniilor de lichidare de stocuri nevandabile;

 • Organizarea de evenimente, lansare de produse, etc.;

 • Organizarea și coordonarea companiilor de produse;

 • Supervizarea campaniilor on-line și off-line;

 • Realizarea bazei de date;

 • Traning echipă de vânzare;

 • Calități și aptitudini:

  • Creativitate, imaginație, intuiție;

  • Proactivitate;

  • Capacitate de analiză și sinteză;

  • Abilități de comunicare;

  • Disponibilități relaționare;

  • Capacitate de concentrare;

  • Atenție distribuitivă;

  • Gândire logică, structurată;

  • Flexibilitate în gândire;

  • Echilibru emoțional;

  • Capacitate de decizie;

  • Capacitate de anticipare;

  • Spirit organizatoric și analitic.

 • Atitudini:

  • Simțul datoriei și al responsabilității;

  • Capacitatea de a lucra cu oamenii si a le transmite cunoștințe, informații, abilități;

  • Autocontrol/capacitate de adaptare în situații de stres;

  • Preocupare pentru dezvoltare;

  • Încurajarea / susținerea performanței;

  • Obiectivitate;

  • Implicare; interes, receptivitate;

  • Atașament față de organizație;

  • Determinare /perseverență în atingerea scopurilor.

DESCRIEREA COMPANIEI

Clientul nostru este ocompanie națională cu ocompetență tehnică înaltăcare oferă în pachetul standard de angajare pentru această poziție:

 • Salariudebază motivant;

 • PrimedePașteșiCrăciun;

 • Decont concediu

 • Telefon și laptop;

 • Mașină serviciu;

 • Bonusuri trimestrialedeperformanță;

 • Contract perioadă nedeterminată / contract colaborare.