Operator tehnoredactare acte notariale / Secretar notarial

Salar net
400 - 500 EURO / luna

Candidatul ideal

- Experiență de peste 2 ani în activitate notarială (jurist/secretariat notarial, operator redactare acte notariale etc.) este de dorit iar experiența în procedură succesorală notarială constituie avantaj
- Studii juridice, de preferat absolvent/ă al/a facultății de drept pentru cei fara experienta notariala, obligatoriu
- Experiență și rapiditate în tehnoredactarea actelor notariale în conformitate cu documentația disponibilă și cerințele clientului, ortografierea corectă a textelor astfel redactate
- Experiența în lucrul cu registrele, arhiva notarială și ghidurile de evaluare, constituie avantaj
- Excelente abilități de comunicare și relaționare interumană, precum și o fire veselă, sociabilă, extrovertită și comunicativă sunt o necesitate
- Orientare către client și amabilitate
- Cunoștințe bune de operare în MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Nivel conversațional limba engleză sau o altă limbă străină de largă circulație este de dorit dar nu obligatorie
- Domiciliul în apropierea biroului notarial constituie avantaj (Mogoșoaia, Buftea, Chitila, Otopeni, Bucureștii Noi, Ion Mihalache, sectorul 1, etc.)

Descrierea jobului

Atribuțiile și responsabilitățile postului:
- Oferă informații și consultanță juridică preliminară privind documentele prezentate de clienți în vederea îndeplinirii actului notarial solicitat, conform instrucțiunilor notarului public
- Tehnoredactează acte notariale (procuri, contracte, declarații autentice, proceduri succesorale, etc.) în baza documentelor prezentate și verifică preliminar datele de identificare ale clienților, pregătește actele notariale în vederea semnării și desfășoară orice alte activități aferente funcției cerute de notarul public
- Asigură și întreține comunicarea notarului public cu cartea funciară, instituții bancare și departamentul contabil, întocmind documentația necesară, colectând, depunând și obținând în acest sens, toate documentele solicitate de către aceste persoane sau instituții
- Înregistrează în registrele notariale și arhivează documentele biroului notarial sub supravegherea notarului public și a personalului desemnat în acest sens, răspunzând de înregistrarea corectă, păstrarea, depozitarea și arhivarea în bune condiţii a documentelor, conform regulilor interne
- Verifică şi comunică notarului public eventualele erori apărute în documentele emise către clienţi precum și în registrele notariale
- Reprezintă societatea profesională notarială în relaţia cu clienţii actuali şi potenţiali, asigurând comunicarea diligentă cu aceștia în scopul retenției și fidelizării clientelei
- Contribuie în mod proactiv la buna desfășurare a întregii activități administrative din cadrul biroului

Beneficii oferite:
- Salariu fix negociabil în funcție de aptitudini, cu posibilitatea de majorare periodică în funcție de eficiența dovedită, primele salariale fiind acordate la aprecierea notarului public
- Program de lucru discutabil
- Pauză de masă, sala de mese, frigider etc.
- Birou notarial foarte spațios, modern echipat și mobilat, situat într-o clădire de birouri clasa A

Descrierea companiei

Biroul individual notarial "Notaris" își are sediul într-o clădire modernă de birouri situată la intrarea în localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov, pe partea dreaptă la doar 30 de metri distanță de București, respectiv de la intersecția cu Șos. Odăi (Șos. de Centură - ieșire din București).
Biroul individual notarial își desfășoară activitatea prin intermediul notarului public și al personalului auxiliar corespunzător: secretar(ă), operatori calculator, delegat notarial.
În cadrul Biroului individual notarial "Notaris" notarul public împreuna cu echipa de juriști furnizează clienților informațiile necesare încheierii actului notarial și contribuie activ la realizarea acestuia în condiții de siguranță și celeritate. Echipa profesionistă, comunicarea diligentă cu clienții, soluțiile juridice și calitatea ridicată a serviciilor notariale prestate caracterizează relația Biroului individual notarial "Notaris" cu clienții săi.