Project Manager(Cluj Napoca)

Salar net
nespecificat

Candidatul ideal

Beneficii:
Salariu motivant
Mediu de lucru dinamic
Alte beneficii

Cerinţe:
Obligatoriu: absolvent de studii superioare tehnice - Inginer construcții civile, industriale și agricole / Inginer instalaţii
Obligatoriu: experiență 1-3 ani în coordonarea lucrărilor pe șantier
Minim 2 ani experienţă în desfăşurarea de proiecte de construcţii

Experiență în coordonarea personalului propriu
Persoană pro activă, ambițioasă și care se adaptează ușor deplasărilor
Flexibilitate şi creativitate
Bune abilităţi de comunicare
Bune cunoştinţe de utilizare a programelor Excel şi Word
Permis de conducere categoria B
Cunoștințe de limba engleză la nivel avansat

Descrierea jobului

Responsabilităţi:
Studiază caietul de sarcini şi se pronunţă asupra posibilităţilor tehnice şi economice de realizare ale lucrării
Participă la întocmirea ofertei tehno-economice a lucrării
Coordonează planificarea activităţii pe faze şi operaţiuni, întocmirea graficului de execuţie detaliat cu încadrarea în termenul şi bugetul încredinâat pentru efectuarea lucrării
Supervizează activitatea şefilor de echipă care asigură realizarea lucrărilor, precum şi activitatea subcontractorilor, reprezentând societatea în relaţia cu aceştia
Participă la şedinţele de producţie organizate la sediul central sau pe şantier
Analizează şi monitorizează săptămânal: graficele de lucrări, planurile de acţiune stabilite în vederea diferitelor probleme ce pot să apară, planul de aprovizionare, programul de lucru al proiectelor gestionate
Asigură managementul comunicării prin coordonarea întregului flux de informaţii care intră sau iese din proiect (către beneficiar, proiectant, consultanţi, subcontractori, autorităţi publice, companie)
Coordonează în permanenţă relaţiile cu subantreprenorii, clienţi, beneficiari, diriginţi de şantier pentru rezolvarea în timp util şi în bune condiţii a tuturor problemelor apărute pe parcursul desfăşurării activităţii
Asigură încadrarea în bugetul încredinţat pentru efectuarea lucrărilor, prin urmărirea cheltuielilor efectuate sau preconizate a se efectua
Verifică şi validează calculaţii de preă pentru anumite activităţi şi post calcule ale activităţilor proiectelor
Participă la toate evenimentele proiectelor (recepţii pe faze determinante, recepţii parţiale sau finale, inclusiv recepţia lucrărilor subcontractanţilor) asigurând pregătirea adecvată a acestora
Inştiinţează beneficiarii cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală
Urmăreşte ca până la data agreată a fiecărei luni, situaţiile de lucrări să fie întocmite şi înaintate spre aprobare la beneficiar
Urmăreşte transmiterea la sediul societăţii a situaţiilor de lucrări pentru proiectele gestionate, acceptate de beneficiar, pentru facturare, pe luna precedentă
Vizează situaţiile de lucrări şi facturile subcontractorilor dupa ce au fost controlate de şeful de echipă

Descrierea companiei

Bine ai venit!

Ai ajuns in universul joburilor inteligente! SMART HR ofera de 18 ani servicii integrate de resurse umane.

Esti in cautarea unei provocari sau a unei schimbari? Ai vrea un job in Cluj Napoca sau in alt oras al tarii?

Poti sa ne spui despre cariera la care visezi si sa ne trimiti un CV la andra@smart-hr.org pentru a intra in baza de date.

Consultantii nostri te asteapta cu mai multe detalii la nr. de tel. +40 758248444 sau te asteptam pe www.smart-hr.org