Sarcini principale:


asigura interfata cu furnizorii de produse si servicii din domeniul auto;
selecteaza furnizorii noi de produse si servicii conform procedurilor interne, analizeaza, negociaza oferte de achizitii si prezinta directorului administrativ si administratorului societatii propunerile in vederea luarii deciziilor;
administreaza parcul auto;
menţine relaţia cu Registrul Auto, Poliţia, companiile de asigurări cu care au fost incheiate polite de asigurari, alte institutii de stat sau private din domeniul sau de responsabilitate;
urmareste consumurile specifice parcului auto (anvelope, carburanţi, baterii auto etc.)
asigură verificarea stării tehnice a autovehiculelor;
coordonează activitatea de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor;
administrează bugetul de cheltuieli aferent reparaţiilor şi carburanţilor;
obţine documentele şi avizele necesare pentru exploatarea parcului auto;
verifică şi ţine evidenţa documentelor specifice: rute de transport, foi de parcurs; registre, foi de drum, ordine de deplasare, carduri de combustibil, diagrame etc.);

Cerinte:


Studii superioare finalizate sau in curs de finalizare, preferabil Facultatea Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere;
Fara inscrisuri in cazier;
Carnet de conducere – categoria B/ avantaj alte categorii
Abilitati de comunicare;
Rezistenta la stres;
Capacitate de adaptare pentru munca in Echipa.

Beneficii:


Pachet salarial motivant, inclusiv tichete de masa;
Perspectiva de perfectionare si de a avansa in cariera pe segmentul serviciilor de Securitate.