Specialist resurse umane

   Modpack Main Group Logo-RGB

Responsabilitati:

 • Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor de resurse umane: planificare, recrutare, selectie, instruire,
 • Actualizeaza organigrama societatii,
 • Intocmireа si administrаrea documеntelor componеntе alе dosarului de personal privind  incheierea, modificarea si incetarea contractului de munca: documente angajare, acte aditionale, decizii, adeverinte vechime, etc.
 • Operarea in Revisal corect si in termenele legale a tuturor modificarilor contractelor de munca,
 • Inregistreaza in sistemul informatic pontajele lunare in baza pontajelor primite de la sefii de departamente,
 • Redacteaza si revizuieste fisele de post pentru posturile noi sau modificate,
 • Gestioneaza activitatea de acordare a biletelor de valoare,
 • Coordoneaza procesul de evaluare a performantelor anuale a salariatilor si intocmeste raportul cu concluziile si masurile propuse,
 • Participa la elaborarea programelor de instruire anuale conform solicitarilor sefilor de departamente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe;
 • Actualizeaza lista autorizarilor detinute de firma si personal,
 • Participa la elaborarea de proceduri de lucru privind principalele activitati de resurse umane si se asigure de respectarea acestora de catre intreg personalul,
 • Coordoneaza activitatea de paza in cadrul firmei,
 • Gestioneaza sistemul de acces pe baza de cartela in cadrul firmei,
 • Elaboreaza rapoarte specifice activitatii desfasurate,
 • Coordonarea procesului de inductie al noilor angajati si supravegherea integrarii acestora in companie.
 • Elaborarea programelor de motivare a personalului.
 • Identificarea nevoilor interne de training si intreprinderea de actiuni pentru a acoperi aceasta nevoie.
 • Dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea metodelor de pregatire a personalului.
 • Elaborarea si coordonarea programului de evaluare a personalului.
 • Gestionarea sistemului de remuneratie si recompense.


Cerinte:

 -Studii superioare finalizate,  preferabil in domeniul psihologie/ resurse umane,

- Atestat Inspector Resurse Umane;
- Experienta intr-un post similar dе minim 3 ani;
- Experienta in recrutarea si selectia dе personal;
- Cunostinte avansate operare PC: Word, Excel, Outlook;

- Bune cunostinte de operare Revisal,
- Abilitati dе comunicare;
- Capacitate dе analiza, sinteza si organizare eficienta a muncii;
- Foarte bune cunostinte de legislatia muncii.
- Abilitati excelente de organizare, planificare, comunicare si relationare.
- Capacitate de analiza, sinteza si decizie.
- Persoana cu initiativa, proactiva, open minded.

Beneficii:

Se vor discuta la interviu


Asteptam aplicatiile dvs.

Pentru mai multe oportunitati de joburi, vizitati site-ul nostru: