Trezorier

Employment type: Permanent

Experience level: 2 - 3 years

Description

Scopul postului: 

Inregistreaza, proceseaza si raporteaza situatiile financiare operative legate de fluxul de numerar, in conformitate cu procedurile si politicile financiar-contabile ale companiei.

Responsabilitati:

•     Tine evidenta operativa a conturilor bancare ale companiei si monitorizeaza disponibilitatile banesti;

•     Efectueaza zilnic/ lunar/ trimestrial platile, intocmind toate documentele bancare aferente acestora (in format electronic sau pe suport de hartie);

•     Intocmeste borderourile de incasare (cecuri, bilete la ordin), depune si arhiveaza documentele justificative pentru acestea;

•     Mentine relatia cu bancile in ceea ce priveste operatiunile, inclusiv derularea procedurilor;

•     Verifica si reconciliaza rapoarte si situatii necesare managementului pentru gestionarea financiara si operationala a companiei;

•     Verifica si reconciliaza tranzactiile economice in contabilitatea primara si financiara conform standardelor contabile romanesti si standardelor de raportare financiara ale companiei, pentru operatiunile derulate prin casieria unitatii;

•     Intocmeste, verifica si raporteaza zilnic balanta conturilor de trezorerie;

•     Verifica ordinele de plata intocmite, urmareste semnarea, transmiterea si decontarea bancara a acestora;

•     Arhiveaza documentele justificative in conformitate cu legislatia.

Cerinte:

•    Studii superioare - domeniul economic (financiar, contabilitate);

•     Experienta profesionala de 2-3 ani pe un post similar - constituie un avantaj;

•    Notiuni financiar-contabile de baza (tranzactii bancare, instrumente de plata, dobanzi, credite, operatiuni de schimb valutar);

•     Cunostinte de operare intr-o aplicatie ERP (de preferat SAP) – constituie un avantaj;

•     Cunostinte de operare PC (MS Office) - nivel avansat;

•     Limba Engleza – nivel mediu;

•     Orientare spre detaliu si analiza.